Pisanie prac doktorskich jest z pewnością dla adeptów ekonomii bardzo poważnym zadaniem. Z drugiej strony, jeśli chcesz rozwijać się w nauce, to doktorat jest rzeczą wręcz niezbędną. W tym artykule przedstawiamy różne porady, które pomogą Tobie napisać świetny doktorat z zakresu ekonomii. Poza tym przedstawimy przykładowe problematyki tego typu prac. Być może któraś spośród nich zainteresuje Ciebie.

Na pewno najważniejszym pytaniem na, które musi sobie odpowiedzieć każdy doktorant, brzmi “o czym mam pisać swoją pracę naukową”? Jest to pytanie bardzo ważne, ponieważ od prac doktorskich wymaga się o wiele więcej aniżeli w przypadku licencjatów, czy też prac magisterskich. Tutaj wymaga się pisania o kwestiach, które nie zostały gruntownie przebadane przez innych naukowców. Ewentualnie można pisać o takich obszarach ekonomii, w których występują różne sprzeczności. Innymi słowy, doktorat powinien stanowić wartościowy wkład w rozwój światowej nauki.

Jeśli masz problem ze sprecyzowaniem tematyki swojego doktoratu, to zawsze możesz skonsultować się ze swoim promotorem. On ma bardzo bogate doświadczenie w działalności naukowej. Być może podsunie on Tobie ciekawe zagadnienie, o którym warto pisać. Poniżej przedstawiamy parę własnych propozycji tematów na doktorat z ekonomii.

Przykładowe tematy prac doktorskich z ekonomii.

  1. Zarzewia przyszłej globalnej zapaści ekonomicznej.

  2. Urbanizacja jako megatrend wpływający na przyszłość światowej ekonomii.

  3. Wpływ robotyzacji na globalną gospodarkę.

  4. Globalne ocieplanie i jego wpływ na światową ekonomię.

  5. Konsekwencje utraconych szans przez polską gospodarkę.

  6. Uberyzacja gospodarki i jej konsekwencje.

  7. Ekonomiczne koszty emigracji z Polski.

  8. Prawo patentowe jako wróg światowego rozwoju gospodarczego.

  9. Globalny wzrost opodatkowana i regulacji, jako hamulec światowego dobrobytu.

  10. Utopijne założenia, na których bazuje waluta Euro.

Prace doktorskie w Warszawie – konkretne wskazówki.

Podstawą sukcesu w działalności naukowej jest z pewnością odpowiednie planowanie. Najlepiej podziel swój doktorat na konkretne fragmenty. Jak to mawiał Abraham Lincoln, “każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki”. Cele, jakie ustalisz w swoim planie, muszą być przede wszystkim realne do osiągnięcia oraz mierzalne. Powinny być one również usadowione w danym czasie. Przykładem takiego celu może być napisanie działu badawczego w 7 miesięcy.

Dobry naukowiec musi być przede wszystkim realistą, który jest zdyscyplinowany oraz systematyczny. Jeśli będziesz do swojego doktoratu z ekonomii podchodził skrajnie pesymistyczne lub też skrajnie optymistyczne, to poniesiesz najprawdopodobniej porażkę. Realizm to jest to podejście, które zawsze daje najlepsze rezultaty.

Najlepiej pisać swój doktorat codziennie, przez określoną ilość czasu. Przykładowo mogą to być dwie godziny dziennie. Dzięki temu będziesz regularnie tworzyć kolejne elementy swojej pracy doktorskiej. Systematyka jest bardzo ważna nie tylko w sporcie, ale również w szeroko pojętej działalności naukowej. Najlepsi naukowcy zawdzięczają często swoje sukcesy nie talentowi, a właśnie systematyce.

Efekty, jakie uzyskujesz, co jakiś czas prezentuj swojemu promotorowi. Jeśli jego opinie będą pozytywne, to masz pewność, że Twój doktorat zmierza we właściwym kierunku. Osoba, która promuje Ciebie, z pewnością ma bardzo bogatą wiedzę oraz solidny warsztat naukowy. Im częściej konsultujesz się ze swoim promotorem, tym lepiej dla Twojego doktoratu. Tego typu konsultacje są bardzo ważne, ponieważ jeśli wiesz co należy poprawić, wówczas możesz dokonać niezbędnej korekty.

Poza tym dbaj o jakość literatury, na której bazujesz. Najlepiej opieraj się na pozycjach naukowych nie starszych niż ostatnie dziesięć lat. Dzięki temu nikt nie zarzuci Tobie, że bazujesz na przestarzałych pozycjach książkowych, więc Twój doktorat nie ma nic wspólnego z obecnym stanem nauki. Poza tym zwracaj uwagę na dostęp do danych. Odpowiednich informacji do doktoratu nigdy za mało.

Pisanie prac doktorskich z ekonomii w Warszawie – konkluzja.

Pisanie prac doktorskich z ekonomii jest dla studentów z pewnością niełatwym zadaniem. Podołasz mu, jeśli zastosujesz powyżej wymienione wskazówki. Doktorat jest przydatny, jeśli chcesz rozwijać się na polu naukowym oraz szkoleniowym. Tego typu praca naukowa zostanie doceniona przez pracodawców, jeśli będzie powiązana z biznesową praktyką. Z pewnością tytuł doktora jest źródłem olbrzymiego prestiżu. W Warszawie na pewno świetnym miejscem do zrobienia doktoratu z ekonomii jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Jest to czołowa uczelnia ekonomiczna w Polsce.